Impressum

Ansvarlig for indholdet

Alter Deutscher Grenzkrug
HRG.: A13NI Flensburg
USt IDNr.: DE 134985954

Silvia Brodersen
Rosenkranzer Str. 44
25927 Rosenkranz Tyskland

Telefon: 0049 4664 – 386
Email: sosj.Brodersen@t-online.de


Ansvarsudelukkelse

Selvom der ved redigeringen af vore websiders informationer er benyttet den største grad af omhyggelighed, kan Silvia og Oliver Brodersen ikke garantere for deres korrekthed.

Silvia og Oliver Brodersen henviser udtrykkeligt til, at Silvia og Oliver Brodersen ikke er ansvarlig for indholdet af linkede eksterne internetpræsentationer.

Silvia og Oliver Brodersen kan aldrig drages til ansvar for skader, som opstår ved benyttelse eller i forbindelse med benyttelse af de informationer, som er fremstillet her. Det være direkte eller indirekte skader, følgeskader eller særlige skader, inklusive tabt gevinst, eller skader som opstår ved tab af data.

Ophavsret – Copyright © 2012-2017

Indholdet af denne Website er ophavsretligt beskyttet.

Der er taget forbehold for alle rettigheder, inklusiv oversættelse, eftertryk og kopiering af indholdet eller dele heraf.

Uden skriftlig tilladelse fra Christian-Jörg Hausherr må indholdet af denne side på ingen måde reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer blive bearbejdet, kopieret eller distribueret heller ikke til undervisningsformål.

Under forudsætning af at der ikke foretages ændring i indholdet af Websiten er det dog tilladt at bruge indholdet til personligt og ikke kommercielt formål.

Denne tilladelse vil bortfalde ved overtrædelse af ovennævnte betingelser.